שלב 1: המצב כיום

השנה 2010

האנגלית נכנסה לחיינו בכל תחומי החיים. מילים כמו: היי, ביי, סמס, מייל, טרנד, סטייל
ורבות אחרות נשמעות מכל עבר. החוק החדש, המחייב עסקים הנושאים שם לועזי לעברת את שמם,
מוביל למצב אבסורדי הדורש פתרון. עם זאת עדיין לא ויתרנו על השפה ועל הכתיבה העבריות.

האבולוציה של העברית מתחילה כאן

שלב 2: מיפוי האותיות

Picture
בשל השימוש באנגלית בשפה המדוברת נולד הצורך באותיות עבריות מקבילות לאותיות הלועזיות 
שאין להן מענה צורני בעברית. כיום הפתרון הוא שימוש בהכפלה, ניקוד או הוספת גרש.

בשפה העברית חסרות כ-13 אותיות


שלב 3: כתב בסיס

Picture
לצורך הפרוייקט יצרתי פונט שהתבססתי עליו בבואי לעצב את האותיות החדשות. הפונט מיועד 
לשימוש נרחב ולכן סגנונו פשוט ונקי.

השפה העברית מכילה 27 אותיות (כולל אותיות סופיות)


 

Picture
 

שלב 4: עיצוב האותיות

Picture
עיצוב האותיות החדשות הגיע מתוך חקירה של שלושה כיוונים:

1. שימוש בצורה הגרפית העברית של האות

בצירוף של ניקוד, גרש או אות נוספת והפיכתם לאות אחת.

2. שימוש בצורה הגרפית הלועזית של האות והפיכתה לאות עברית.

3. בהשראת מקורות הכתב העברי אשר התחיל מדימויים (כתב פרוטו כנעני) - שימוש בדימוי המייצג 

את האות ופישוט צורני שלו עד ליצירת אות.


 

Picture
 

 

Picture
 

שלב 5: כיוון עיצובי

Picture
בבחינת הכיוונים ראיתי כי היציאה מהדימויים או האותיות הלועזיות לעיצוב האותיות החדשות לא קריא ולא משתלב במערך האותיות. מתוך חיפוש אחר קְריאות מרבית והשתלבות הומוגנית במערך האותיות העבריות, נבחר הכיוון אשר נבע מתוך האותיות העבריות עצמן. זהו השלב הראשון באבולוציה של הכתיבה העברית, 
שבו נוספו תשע אותיות חדשות.

השפה העברית מכילה 36 אותיות


 

Picture
 

שלב 6: אותיות ניקוד

Picture
השנה 2050

הטמעת האנגלית נמשכת וכדי להחדירה בצורה נכונה מתווספות ארבע אותיות VOWELS עבריות 

העוזרות להגייה ולכתיבה נכונה. האותיות הן תחליף לניקוד. זהו השלב השני באבולוציה.

השפה העברית מכילה 40 אותיות


שלב 7: אותיות נכחדות

Picture
השנה 2080

האנגלית חדרה לשפה עוד ועוד עד אשר הפכה להיות שפת הדיבור. מכיוון שבאנגלית אין צלילים מסויימים, אותיות עבריות שאין בהן שימוש נכחדות (בי"ת, חי"ת, כ"ף, עי"ן, צד"י, ת"ו ואותיות סופיות). זהו השלב האחרון באבולוציה.

השפה העברית מכילה 29 אותיות